Amb el suport de la Diputació de Girona (Ajuts i subvencions atorgats a l’ajuntament)

Seguidament s’informa dels ajuts i subvencions concedides l’any 2021 per part de la Diputació de Girona a aquest ajuntament

 Assistència i Cooperació als municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 4 de maig de 2021, va acordar concedir  les següents subvencions a l’Ajuntament de Mollet de Peralada:

Despeses Corrents  Actuació 1 Actuació 2 Subvenció total despeses corrents
Expedient DC2021/541 Enllumenat públic Reparació
carrers i
enllumenat
públic
10.403,25 euros

Inversió Actuació 1 Subvenció total inversió
Expedient INV2021/541 Adequació i
millora de la zona
de l’entorn del
Cementiri
Municipal
21.000,00 euros

Cooperació cultural

Número exp. Cultura Cooperació Cultural Subvenció

2021/3130

Despeses culturals 5.541,75

Noves tecnologies

Noves tecnologies Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/3130

Noves tecnologies

632,75 euros

Camins

Camins Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/541

Actuacions en camins

900,00 euros

Subvencions en inversions municipals cementiris (2020)

Expedient  Actuació Import a justificar Subvenció

2020/6178

Adequació del Cementiri  24.012,45 € 21.611,20 €

Dipsalut

Expedient

Objecte de la sol.liciutd Base subvencionable Subvenció

2021/630

Adquisició de material divers  1.30,42 €  639,61 €

Medi Ambient

Línia 3 del Pla a l’Acció anys 2020-2021

Actuació Despesa mínima a justificar Subvenció

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior de varis edifics municipals

7.679,20 € 5.759,40 €