Equip de govern

L’Alcaldia exercirà les àrees no expressament encomanades i en particular les àrees de Governació, Recursos  Humans, promoció  econòmica i  emprenedories,  lloguers i concessions.

.

 • SERVEI MUNICIPAL: HISENDA, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS
  Regidor Delegat: Sr. Alfons Vilanova i Callís
  Tinent d’alcalde / Correu electrònic: urbanisme@molletperalada.cat

 

 • SERVEI MUNICIPAL: CULTURA, FESTES, ESPORT, JOVENTUT, NOVES  TECNOLOGIES,   TURISME, FIRES I MERCATS
  Regidora Delegada: Sra. Anna M. Planas Romañach
  Correu electrònic: cultura@molletperalada.cat

 

 • SERVEI MUNICIPAL: PROTECCIÓ CIVIL, MASOS, SEGURETAT CIUTADANA, ENSENYAMENT, BENESTAR SOCIAL, FAMILIA I SALUT
  Regidor Delegat: Sr. Enric Barris Oliveda

Correu electrònic: protecciocivil@molletperalada.cat

Correu electrònic: serveis@molletperalada.cat