Equip de govern

 

 • SERVEI MUNICIPAL: HISENDA, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS
  Regidor Delegat: Sr. Alfons Vilanova i Callís
  Tinent d’alcalde / Correu electrònic: urbanisme@molletperalada.cat

 

 • SERVEI MUNICIPAL: CULTURA, FESTES, ESPORT, JOVENTUT I NOVES TECNOLOGIES
  Regidora Delegada: Sra. Anna M. Planas Romañach
  Correu electrònic: cultura@molletperalada.cat

 

 • SERVEI MUNICIPAL: PROTECCIÓ CIVIL, MASOS, SEGURETAT CIUTADANA I ENSENYAMENT
  Regidor Delegat: Sr. Enric Barris Oliveda
  Correu electrònic: protecciocivil@molletperalada.cat

 

 • SERVEI MUNICIPAL: BENESTAR SOCIAL, FAMILIA I SALUT, TURISME, FIRES I MERCATS, PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRENEDORIES, LLOGUERS I CONCESSIONS
  Regidora Delegada: Sra. Eva Riera Grasiot
  Correu electrònic: serveis@molletperalada.cat