Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 14-0 Edicte: 331 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10154 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 07/2020
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9813 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació de la Instrucció interna de la contractació menor de l'Ajuntament
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9753 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9080 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del conveni per a l'encàrrec de gestió del servei d'assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 9117 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 07/2020
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8472 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació del Pla de disposició de fons de Tresoreria
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7651 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2020-2022
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5745 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5587 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Exposició pública del Compte general de 2019