Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7172 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6249 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6220 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 120-0 Edicte: 5464 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 4991 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'informació pública de l'expedient de constitució de l'agrupació de municipis per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció
Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4348 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 53-0 Edicte: 2204 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1168 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 861 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10883 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018