Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10883 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10492 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9727 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8629 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6822 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació d'un conveni amb la Diputació de Girona per executar obres de tractament superficial asfàltic al camí de Les Costes
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6770 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 136-0 Edicte: 6056 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte de convocatòria per a l'elecció de jutge de pau substitut
Exercici: 2017 Bop: 23-0 Edicte: 672 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 21-0 Edicte: 545 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible del municipi (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 18-0 Edicte: 543 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit