Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5745 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5587 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Exposició pública del Compte general de 2019
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5346 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Pla director d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5212 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions 2020-2022 per al municipi de Mollet de Peralada
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4727 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4530 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Projecte d'inversió en la millora dels serveis mínims obligatoris en l'àmbit dels accessos i pavimentació del nucli urbà
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4364 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública 2020
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2128 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del Pla director de l'aigua de Mollet de Peralada
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1559 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 877 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del "Projecte d'inversió en la millora dels serveis mínims obligatoris en l'àmbit dels accessos i pavimentació del nucli urbà"