Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8392 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Mollet de Peralada per a l'encàrrec de gestió del servei d'assistència tècnica
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7879 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de la memòria valorada per a l'adequació dels accessos al poble de Mollet de Peralada
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7876 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2023-2025
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7084 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 131-0 Edicte: 6090 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions per al període 2023 a 2025
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5936 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de la memòria valorada dels accessos al poble de Mollet de Peralada
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5929 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5539 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Exposició pública de l'encàrrec de gestió del servei d'assistència tècnica al Consell Comarcal Alt Empordà i conveni
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5521 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5519 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 02/2022