Documentació del perfil del contractant

EXPEDIENT EN TRÀMIT

CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR I ALTRES POSSIBLES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A AQUEST SERVEI, EN EL LOCAL DEL CENTRE CÍVIC DE MOLLET DE PERALADA. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

ACTUACIONS PREPARATÒRIES

DOCUMENTACIÓ PER A LA LICITACIÓ

ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ OFERTES:

  • El dia 27 d’agost de 2019 fins a les 13 hores.

DATA OBERTURA SOBRES “A”  i    “C”

  • El dia 3 de setembre de 2019 a les 12 hores a la sala de Plens de l’Ajuntament de Mollet de Peralada.
  • Seguidament es procedirà a la negociació, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, per part de la Comissió negociadora.

 

 

 

EXPEDIENT FINALITZAT

CONTRACTE DECLARAT DESERT.

CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR I ALTRES POSSIBLES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A AQUEST SERVEI, EN EL LOCAL DEL CENTRE CÍVIC DE MOLLET DE PERALADA. PROCEDIMENT OBERT

 

ACTUACIONS PREPARATÒRIES

DOCUMENTACIÓ PER A LA LICITACIÓ

ANUNCI DE LICITACIÓ

  • Anunci (es publicarà el dia 3 de juny de 2019)

ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ OFERTES:

  • El dia 1 de juliol de 2019 fins a les 13 hores.

DATA OBERTURA SOBRES “A”  i    “C”

  • El dia 2 de juliol de 2019 a les 12 hores a la sala de Plens de l’Ajuntament de Mollet de Peralada

DECRET DECLARANT DESERTA LA CONTRACTACIÓ