Edictes

Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2863 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les bases per a la convocatòria de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2386 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça d'operari de serveis múltiples a l'Ajuntament
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2385 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2172 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del conveni de cessió gratuïta d'ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l'Ajuntament de Mollet de Peralada per part de Dipsalut
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2137 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1272 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Mollet de Peralada per a l'encàrrec de gestió del servei d'assistència tècnica
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1124 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Informació pública de l'Ordenança municipal reguladora de les bases per a la convocatòria de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar
Exercici: 2021 Bop: 14-0 Edicte: 331 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10154 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 07/2020
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9813 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació de la Instrucció interna de la contractació menor de l'Ajuntament