Edictes

Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6211 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5753 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Informació pública del Pla de desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques basades en fibra òptica fins a la Llar (FTTH) presentat per l'operador de telecomunicacions Indaleccius Broadcasting SL
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5160 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 96-0 Edicte: 4109 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mollet de Peralada per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya (RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció civil
Exercici: 2021 Bop: 96-0 Edicte: 4108 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'adhesió a l'Associació de Micropobles de Catalunya
Exercici: 2021 Bop: 89-0 Edicte: 3868 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Extracte de l'acord del Ple de 4 de maig de 2021 de l'Ajuntament de Mollet de Peralada, de convocatòria d'ajudes per a la compra de llibres de text i material escolar, curs 2020/2021 (Convocatòria BDNS 562186)
Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3273 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3227 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació del model d'instància específica normalitzat per sol·licitar l'ajut per a l'adquisició de llibres de text i material escolar
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2863 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les bases per a la convocatòria de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2386 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça d'operari de serveis múltiples a l'Ajuntament