Edictes

Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4530 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Projecte d'inversió en la millora dels serveis mínims obligatoris en l'àmbit dels accessos i pavimentació del nucli urbà
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4364 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública 2020
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2128 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del Pla director de l'aigua de Mollet de Peralada
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1559 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 877 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del "Projecte d'inversió en la millora dels serveis mínims obligatoris en l'àmbit dels accessos i pavimentació del nucli urbà"
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 591 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9790 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9278 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació inicial del Conveni marc de delegació, per a la realització de les activitats de Tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Mollet de Peralada, any 2019
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9048 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8647 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni