Edictes

Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9278 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació inicial del Conveni marc de delegació, per a la realització de les activitats de Tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Mollet de Peralada, any 2019
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9048 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8647 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8645 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 8007 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació inicial dels expedients núm. 3/2019 i 5/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 182-0 Edicte: 7363 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 4/2019 de crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria i majors ingressos
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6941 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació inicial del Conveni de delegació de competències del servei de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Mollet de Peralada
Exercici: 2019 Bop: 168-0 Edicte: 6938 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6770 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient núm. 4/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6692 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA Anunci d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del Pla especial urbanístic del "Mas Gusó"