Edictes

Exercici: 2021 Bop: 193-0 Edicte: 8250 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Mollet de Peralada
Exercici: 2021 Bop: 189-0 Edicte: 8111 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 187-0 Edicte: 8038 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 187-0 Edicte: 8028 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació del Pla de desplegament de la xarxa de comunicacions electròniques basades en fibra òptica
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7807 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del projecte de pavimentació del costat nord de la GIP-6022 a la cruïlla del carrer Figueres (tram de titularitat municipal)
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6890 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6806 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6758 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6211 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5753 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Informació pública del Pla de desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques basades en fibra òptica fins a la Llar (FTTH) presentat per l'operador de telecomunicacions Indaleccius Broadcasting SL