Convocatòria de personal

Convocatòria d’una plaça d’operari de serveis múltiples (agutzil)

Obertura del termini per a la presentació de sol.licituds:

  • dia 26 de març de 2021 ( l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de Girona)

Anunci d’aprovació de les bases i de la convocatòria d’una plaça d’operari de serveis múltiples (agutzil)   CLIQUEU AQUÍ

Acabament del termini per a la presentació de sol.licituds:

  • el termini finalitza als vint dies hàbils (20) comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC. Anunci aparegut amb data 01/04/2021 (DOGC número 8379), per tant el últim dia de presentació d’instàncies serà el 21 d’abril de 2021. 

Anunci al DOGC ( CLIQUEU AQUÍ)